Κυριακή, 17.12.2017
Δρομολόγια Πάρος


ΔΕΥΤΕΡΑ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -
 


ΤΡΙΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -
 


ΤΕΤΑΡΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 16:25 23:30 AQUA SPIRIT
 


ΠΕΜΠΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -
 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ 7:00 13:35 AQUA JEWEL
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -
 


ΣΑΒΒΑΤΟ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -
 


ΚΥΡΙΑΚΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ 7:25 11:40 BLUE STAR DELOS
17:30 21:45 BLUE STAR NAXOS
 
ΠΑΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:45 15:00 BLUE STAR NAXOS
19:15 23:25 BLUE STAR DELOS

ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΡΟΣ - - -
 
ΠΑΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ - - -

 

Σχετικά Πακέτα Εκδρομών/Ταξιδιών