Κυριακή, 17.12.2017
Δρομολόγια Σκιάθος


ΔΕΥΤΕΡΑ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:05 FLYINCAT 6

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 8:30 10:05 FLYINCAT 6
15:45 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΤΡΙΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:05 FLYINCAT 6

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 8:30 10:05 FLYINCAT 6
15:45 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΤΕΤΑΡΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:05 FLYINCAT 6

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 8:30 10:05 FLYINCAT 6
15:45 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΠΕΜΠΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:05 FLYINCAT 6
 
ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 8:30 10:05 FLYINCAT 6
15:45 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:05 FLYINCAT 6
 
ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 16:45 19:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΣΑΒΒΑΤΟ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 14:30 16:05 FLYINCAT 6
 
ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 8:30 10:05 FLYINCAT 6
 


ΚΥΡΙΑΚΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 9:00 11:30 EXPR.SKIATHOS

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ 17:30 20:00 EXPR.SKIATHOS