Κυριακή, 17.12.2017
ΑΡΧΙΚΗ Δρομολόγια Πλοίων Σποράδες Δρομολόγια Σκόπελος
Δρομολόγια Σκόπελος


ΔΕΥΤΕΡΑ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 9:00 12:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
15:00 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΤΡΙΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6
14:30 18:15 EXPR.SKIATHOS

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 9:00 12:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
 


ΤΕΤΑΡΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 9:00 12:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
15:00 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΠΕΜΠΤΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6
14:30 18:15 EXPR.SKIATHOS

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 9:00 12:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
14:30 18:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 9:00 13:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6
15:00 19:15 EXPR.SKIATHOS

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 9:00 12:15 EXPR.SKIATHOS
14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
16:00 19:15 EXPR.SKIATHOS
 


ΣΑΒΒΑΤΟ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
 


ΚΥΡΙΑΚΗ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΙΞΗ ΜΕΣΟ
ΒΟΛΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ 14:30 17:15 FLYINCAT 6
 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 7:20 10:05 FLYINCAT 6
15:45 20:00 EXPR.SKIATHOS

ΒΟΛΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ 14:30 16:35 FLYINCAT 6
 
ΓΛΩΣΣΑ - ΒΟΛΟΣ 8:00 10:05 FLYINCAT 6
16:45 20:00 EXPR.SKIATHOS