Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 • Οι κρατήσεις θέσεων θεωρούνται έγκυρες κατόπιν προκαταβολής 30% της αξίας της εκδρομής.
 • Το γραφείο, ο αρχηγός και ο οδηγός διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας προς σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων.
 • Η εξόφληση των πολυήμερων εκδρομών γίνεται 7 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.
 • Εκδρομέας που διακόπτει το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμματος για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
 • Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη των εκδρομέων και για τυχόν απώλεια τους το γραφείο δεν φέρει ευθύνη.
 • Η τιμή συμμετοχής κάθε πολυήμερης εκδρομής δεν καθορίζεται από πριν γιατί εξαρτάται από την περίοδο (χαμηλή, μέση, υψηλή) των ξενοδοχείων, όπως και σε ποια κατηγορία ανήκουν τα ξενοδοχεία.
 • Παιδιά άνω των 12 ετών πληρώνουν κανονική συμμετοχή στις πολυήμερες εκδρομές.
 • Εάν ο εκδρομέας δεν προσέλθει την ακριβή ώρα αναχώρησης του λεωφορείου τα καταβληθέντα χρήματα δεν επιστρέφονται.
 • Οι προγραμματισμένες στάσεις της εκδρομής μπορεί να αλλαχθούν κατά την κρίση του αρχηγού.
 • Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους εξαιτίας απεργιών ή ανωτέρας βίας.
 • Το γραφείο διατηρεί το δικάιωμα αλλαγής του μεγέθους των αυτοκινήτων ανάλογα  με τον αριθμό συμμετοχής εκδρομέων σε κάθε εκδρομή.
 • Όλοι οι εκδρομείς καλύπτονται με την από τον νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη.